• Europska Unija
  • Europski strukturni i investicijski fondovi
  • Operativni program konkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz kohezijskog fonda
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Sveti Križ Začretje i Općine Bedekovčina.

Naziv projekta:

Zeleno srce Zagorja (Ref.broj: K.K.06.3.1.07.0020)


Kratki opis projekta:

U projektu „Zeleno srce Zagorja“ educirat će se i informirati 100% stanovnika (14.206, DZS 2011) s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će se objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane Prijavitelja u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izgraditi svijest građana s područja općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište.

U projektu će se provoditi jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kojima će se izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Izradit će se letci, brošure, plakati, mrežna stranica, emitirat će se specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom. Dio aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom namijenjen je djeci radionice, edukativne slikovnice/bojanke, igrokaz i predstave. Izradit će se banneri za objavu na internetskim portalima i provesti medijska kampanja na društvenim mrežama o održivom gospodarenju otpadom. U sklopu projekta nagradit će se najbolji gradski odbor/četvrt/zgrada u praksama odvajanja otpadom. 

Krajnji rezultat provedbe projekta je povećanje stope odvajanja pojedinih kategorija otpada, povećanje stope recikliranja i smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada i komunalnog otpada.


Ukupna vrijednost projekta:

588.624,54 kn


Iznos koji sufinancira EU (85%):

500.000,00 kn


Razdoblje provedbe projekta:

3.5.2018. - 3.1.2020.


Kontakt osoba: