Novosti

Rezultati nagradne igre: ZELENO SRCE ZAGORJA - najbolja akcija čišćenja okoliša

Objavljeno

Sveti Križ Začretje, 30.07.2019. - U sklopu projekta „Zeleno srce Zagorja“ (KK.06.3.1.07.0020)  organizirana je nagradna igra: ZELENO SRCE ZAGORJA - najbolja akcija čišćenja okoliša. 
Osim nagrađivanja korisnika igra je organizirana i u svrhu edukacije građana o održivom gospodarenju otpadom. Javni odabir dobitnika održan je u prostorijama općine Sveti Križ Začretje u srijedu, 10.07.2019. godine. Pobjednik i osvajač sprave za dječje igralište za područje općine Sv. Križ Začretje je neformalna građanska inicijativa mještana Donje Pačetine, a za područje općine Bedekovčine spravu je osvojila Bedekovčanska udruga mladih.

Projekt „Zeleno srce Zagorja“ (KK.06.3.1.07.0020) je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova iznosi 588.624,54 HRK. Iz Kohezijskog fonda odobreno je sufinanciranje projekta od 85% ili 500.000,00 HRK. Ostatak od 15% osigurano je kroz Proračun Općine Sveti Križ Začretje kao nositelja projekta i Općine Bedekovčina kao sunositelja projekta.

Cilj projekta Zeleno srce Zagorja je izgraditi svijest građana s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, sa posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Postizanjem cilja, očekuje se smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište otpada.