Novosti    Događanje

U sklopu projekta „Zeleno srce Zagorja“ podijeljeni promidžbeni materijali namijenjeni djeci

Objavljeno   |   Događanje

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek polaznicima Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića i učenicima Osnovne škole Sveti Križ Začretje podijelili su promidžbene materijale s temom održivog gospodarenja otpadom.

Promidžbeni materijal izrađen je u sklopu projekta Zeleno srce Zagorja (KK.06.3.1.07.0020) koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova iznosi 588.624,54 HRK. Iz Kohezijskog fonda odobreno je sufinanciranje projekta od 85% ili 500.000,00 HRK. Ostatak od 15% osigurano je kroz Proračun Općine Sveti Križ Začretje kao nositelja projekta i Općine Bedekovčina kao sunositelja projekta.

Cilj projekta Zeleno srce Zagorja je izgraditi svijest građana s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, sa posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Postizanjem cilja, očekuje se smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište otpada.

Polaznicima Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića podijeljene su bojanke i slikovnice; učenicima 1.-4. razreda podijeljene su slikovnice i vodiči,  dok su učenicima 5.-8. razreda podijeljeni vodiči.  Uz navedeno, svima su podijeljene platnene vrećice i olovke sa sjemenkama. Svi podijeljeni materijali, na način koji je primjeren uzrastu djece, obrađuju teme o važnosti gospodarenja komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje, kućno kompostiranje i pravilnu upotrebu predmeta. 

Kroz nekoliko dana isti  materijali će biti podijeljeni i učenicima Osnovnih škola s područja Bedekovčine, kao i polaznicima Dječjeg vrtića Bedekovčina.